Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Penang, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 13:00:00 22:30:00 08h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.10
Pancaran Matahari 23:30:00 23:30:00 08h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Penang, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
587 KM
Average Travelling Time:
08h20m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
84
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.