Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Perlis, Malaysia to Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 09:15:00 21:30:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.10
Permata Utara Sdn Bhd 19:00:00 19:30:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KKKL Sdn Bhd 20:00:00 20:30:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.00
Trans MVS Express 18:30:00 19:00:00 06h58m Mon Tue Wed Thu Sat RM 50.00
Quick Liner Express 07:30:00 21:15:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Supernice Grassland 10:45:00 18:30:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Sani Express 08:30:00 22:00:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
SUASANA HOLIDAY 08:45:00 22:30:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
ELTABINA EXPRESS 21:30:00 22:00:00 06h58m Mon Tue RM 50.00
Pancaran Matahari 08:00:00 22:00:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 20:00:00 20:30:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Cosmic Express 09:00:00 22:15:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Alisan Golden Coach 13:00:00 20:00:00 06h58m Mon Tue RM 60.00
Perlis, Malaysia to Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
482 KM
Average Travelling Time:
06h56m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
1847
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.