Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Selangor, Malaysia to Hentian Tesco Kota Bharu, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 09:30:00 22:30:00 08h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Queen Express 08:30:00 22:15:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Sani Express 08:00:00 22:30:00 09h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Naza Express 21:00:00 22:45:00 08h42m Mon Fri RM 35.00
MYXPRESS 08:30:00 22:00:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Lienadia Ekspress 21:00:00 22:20:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.20
Mara Liner 09:00:00 22:45:00 09h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Ekspres Mutiara 08:35:00 22:00:00 09h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Zaim Express 20:30:00 22:45:00 08h42m Mon Wed Fri RM 44.00
Pancaran Matahari 19:45:00 22:00:00 09h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.