Loading...
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
19 January 2020, Sun
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
20 January 2020, Mon
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Pasir Mas, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
595 KM
Average Travelling Time:
09h55m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
108
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.