Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
KPB Seremban Enterprise 09:00:00 22:15:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Express Kesatuan 15:30:00 22:00:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
Supernice Grassland 11:00:00 15:00:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
YK HEE ENTEPRISE 09:15:00 11:30:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Fri Sat RM 32.00
Jasmine Express 09:15:00 20:15:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 09:00:00 23:45:00 03h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Starmart Express 21:00:00 21:00:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Billion Stars 09:45:00 22:15:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Arwana 11:15:00 11:15:00 03h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
KPB Ekspres 09:45:00 22:15:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
273 KM
Average Travelling Time:
03h54m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
2377
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.