Loading...
Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
28 January 2020, Tue
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia
29 January 2020, Wed
Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia to Tanah Merah, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
509 KM
Average Travelling Time:
08h33m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
264
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.