Loading...
Sik, Kedah, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
24 September 2019, Tue
Kuala Lumpur, Malaysia
Sik, Kedah, Malaysia
25 September 2019, Wed
Sik, Kedah, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
431 KM
Average Travelling Time:
06h16m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
212
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.