Loading...
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
Katong V Mall, Singapore, Singapore
24 January 2020, Fri
Katong V Mall, Singapore, Singapore
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
25 January 2020, Sat
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.