Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia to Tanah Merah, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 09:30:00 21:30:00 08h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Sani Express 09:30:00 22:00:00 08h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Queen Express 09:30:00 22:00:00 08h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Ekspres Mutiara 09:30:00 22:00:00 08h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Pancaran Matahari 21:30:00 21:30:00 08h32m Mon Tue Wed Thu RM 45.00
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia to Tanah Merah, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
424 KM
Average Travelling Time:
08h32m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
177
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.