Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Prisma Express 09:15:00 21:30:00 02h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Sani Express 08:15:00 20:15:00 02h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.00
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
219 KM
Average Travelling Time:
02h59m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
171
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.