Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia to Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 08:15:00 21:45:00 06h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Darul Iman Express 12:30:00 21:45:00 06h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.00
Prisma Express 11:15:00 14:15:00 06h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
KKKL Sdn Bhd 21:15:00 21:15:00 06h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia to Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
468 KM
Average Travelling Time:
06h23m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
278
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.