Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Yangon, Myanmar to Mandalay, Myanmar Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
New Mandalar Htun 19:00:00 21:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 11,600.00
Lumbini Express 21:01:00 21:01:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,000.00
Yar Zar Tun Express 21:00:00 21:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,300.00
JJ Express 08:00:00 22:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,800.00
Khaing Mandalay 09:00:00 22:00:00 09h55m Sun Tue Wed Thu Fri Sat MMK 13,000.00
Myat Mandalar Tun Express 09:00:00 22:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 13,800.00
Academy Express 21:00:00 21:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 15,000.00
Say Ta Man Express 08:00:00 19:30:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 15,000.00
Shwe Mandalar 08:00:00 21:30:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 16,000.00
Mandalar Min 08:00:00 22:30:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 16,000.00
SHWE SIN YADANA EXPRESS 17:00:00 21:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 16,000.00
Ngwe Hnin Mandalar Expresss 20:30:00 20:30:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 16,000.00
Shwe Mandalay Express 09:00:00 22:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 16,000.00
Mann Yarzar Express 17:00:00 21:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 17,000.00
Boss Express 21:00:00 22:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 23,500.00
Yangon, Myanmar to Mandalay, Myanmar Trip Information
Distance:
627 KM
Average Travelling Time:
10h31m
Total Operator Brands:
15
Total Trips:
1863
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.