Loading...

How To Disable Popup Blocker

Disable Popup Blocker in Firefox

 1. At the top of the Firefox window, click on the "Firefox" button ("Tools" menu in Windows XP) and then click "Options".
 2. Select the "Content" panel.
 3. Uncheck the checkbox of Block pop-up windows.
 4. Click " OK.

Disable Popup Blocker in Internet Explorer

 1. At the top of the Internet Explorer window, go to"Tools" > "Pop-up Blocker", and click "Turn Off Pop-up Blocker".
 2. Click on the "Yes" button.

Disable Popup Blocker in Google Chrome

 1. Click the Chrome menu on the browser toolbar, and then click "Settings".
 2. Scroll to the bottom, click "Show advanced settings".
 3. In the "Privacy" section, click the "Content settings"button.
 4. Under "Pop-ups" section, select "Allow all sites to show pop-ups".
 5. Click "Done".

Disable Popup Blocker in Safari

 1. Click the Safari menu on the browser toolbar, and then click "Block Pop-Up Windows".
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.