Loading...
× Nhập mã TRAVELBUS để giảm 28%*vé xe khách khi bạn đặt vé qua Ứng dụng Điện thoại! Điều kiện áp dụng

Buva Sea Cambodia Ferry Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Buva Sea Office Serendipity Beach Street (502), Phum 4, Group 3, Sangkat 4 Sihanouk Ville, Sihanouk Ville, Cambodia +855 0978 888 950 / +069 888 950 -
Serendipity Beach Street (502), Phum 4, Group 3, Sangkhat 4, Sihanok Ville 85512406544
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.