Loading...

Buva Sea Cambodia Ferry Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Buva Sea Office Serendipity Beach Street (502), Phum 4, Group 3, Sangkat 4 Sihanouk Ville, Sihanouk Ville, Cambodia +855 0978 888 950 / +069 888 950 -
Serendipity Beach Street (502), Phum 4, Group 3, Sangkhat 4, Sihanok Ville 85512406544
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.