Loading...

Cataferry Services

Office Location

Location Address Tel Fax
No.3, 1st Floor, Jalan Sri Tanjung 1/2, Pusat Pertumbuhan Desa Tanjung Gemok, 26820 Kuala Rompin, Pahang, Malaysia. 012-3189458
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.