Loading...
Violette Train Interchange:
Ha Noi
Route Map
Hà Nội, Việt Nam
Đà Nẵng, Việt Nam
20 April 2019, Sat
Đà Nẵng, Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
21 April 2019, Sun
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.