Loading...

Royal Railways Cambodia

Phnom Penh to Phnom Penh First Train Last Train Fare
Phnom Penh station to Phnom Penh airport Select Date
Phnom Penh airport to Phnom Penh station Select Date
Phnom Penh to Banteay Meanchey First Train Last Train Fare
Phnom Penh station to Sereisophoan Station Select Date
Phnom Penh station to Poipet Station Select Date
Phnom Penh to Pusat First Train Last Train Fare
Phnom Penh station to Pursat Station Select Date
Phnom Penh to Battambong First Train Last Train Fare
Phnom Penh station to Battambong Station Select Date
Banteay Meanchey to Banteay Meanchey First Train Last Train Fare
Sereisophoan Station to Poipet Station Select Date
Pusat to Banteay Meanchey First Train Last Train Fare
Pursat Station to Sereisophoan Station Select Date
Pursat Station to Poipet Station Select Date
Pusat to Battambong First Train Last Train Fare
Pursat Station to Battambong Station Select Date
Battambong to Banteay Meanchey First Train Last Train Fare
Battambong Station to Sereisophoan Station Select Date
Battambong Station to Poipet Station Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.