Loading...
× Nhập mã TRAVELBUS để giảm 28%*vé xe khách khi bạn đặt vé qua Ứng dụng Điện thoại! Điều kiện áp dụng

Trip Duration

Bus Trip Duration

Trip duration below is for reference only.

Trip Estimated Duration (hours)
Cameron Highlands to Genting Highlands 4.5
Cameron Highlands to Kuala Lumpur 3
Cameron Highlands to Singapore 8
Genting Highlands to Kedah 6.5
Genting Highlands to Singapore 7
Johor to Genting Highlands 6
Johor to Kedah 10
Johor to Kuala Lumpur 4.5
Johor to Negeri Sembilan 3
Johor to Penang 9
Johor to Perak 8
Johor to Perlis 11
Johor to Selangor 5
Johor to Singapore 1
Johor to Thailand 12
Kedah to Johor 10
Kedah to Kuala Lumpur 6
Kedah to Malacca 9
Kedah to Negeri Sembilan 9.5
Kedah to Perak 3
Kedah to Selangor 7
Kedah to Singapore 11
Kuala Lumpur to Cameron Highlands 3
Kuala Lumpur to Johor 5.5
Kuala Lumpur to Kedah 7
Kuala Lumpur to Negeri Sembilan 1.5
Kuala Lumpur to Penang 5
Kuala Lumpur to Perak 3
Kuala Lumpur to Perlis 8
Kuala Lumpur to Singapore 6
Kuala Lumpur to Thailand 9
Malacca to Genting Highlands 4
Malacca to Johor 3.5
Malacca to Kedah 8
Malacca to Negeri Sembilan 1.5
Malacca to Perak 6
Malacca to Singapore 4.5
Malacca to Thailand 11
Negeri Sembilan to Johor 3
Negeri Sembilan to Kedah 9
Negeri Sembilan to Kuala Lumpur 2
Negeri Sembilan to Malacca 1.5
Negeri Sembilan to Penang 8
Negeri Sembilan to Perak 4
Negeri Sembilan to Perlis 11
Negeri Sembilan to Selangor 2
Negeri Sembilan to Singapore 4
Negeri Sembilan to Thailand 11
Pahang to Singapore 4.5
Penang to Johor 10
Penang to Kedah 1.30
Penang to Kuala Lumpur 6
Penang to Malacca 6.5
Penang to Negeri Sembilan 8
Penang to Pahang 9
Penang to Perak 2.5
Penang to Perlis 2.5
Penang to Selangor 6
Penang to Singapore 11
Penang to Thailand 3
Perak to Johor 8
Perak to Kedah 3.30
Perak to Kuala Lumpur 3
Perak to Malacca 4.30
Perak to Negeri Sembilan 4
Perak to Penang 2.30
Perak to Perak 1
Perak to Perlis 4
Perak to Selangor 4
Perak to Singapore 9
Perak to Thailand 5
Perlis to Johor 11
Perlis to Kuala Lumpur 7
Perlis to Perak 4
Perlis to Selangor 8
Perlis to Singapore 12
Selangor to Johor 5
Selangor to Kedah 7
Selangor to Penang 5.5
Selangor to Perak 3.5
Selangor to Perlis 7
Selangor to Singapore 6
Selangor to Thailand 8
Singapore to Cameron Highlands 9
Singapore to Genting Highlands 7
Singapore to Johor 2
Singapore to Kedah 11
Singapore to KLIA/LCCT 8.5
Singapore to Kuala Lumpur 5.5
Singapore to Malacca 4
Singapore to Negeri Sembilan 4
Singapore to Pahang 6
Singapore to Penang 10
Singapore to Perak 10
Singapore to Selangor 6
Singapore to Terengganu 12
Singapore to Thailand 13
Terengganu to Singapore 12
Thailand to Kuala Lumpur 7
Thailand to Malacca 9
Thailand to Negeri Sembilan 10
Thailand to Penang 3
Thailand to Perak 5.5
Thailand to Singapore 13

Train Trip Duration

Coming soon.

Ferry Trip Duration

Coming soon.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.