Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid travel document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. Please refer to Indonesia government policy for more detail (click here).

Bali, Indonesia to Surabaya, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PO. SETIAWAN (DENPASAR) 14:30:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Bali Purnama 99 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
OGJ Tour & Travel 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Bali Rahayu 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
ADHI TRANS 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
PO Wisata Komodo 15:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
Mtrans 13:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
PO. Bali Perdana Perwakilan Mengwi 14:30:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
Puspasari 17:30:00 17:30:00 - Sun Fri IDR 225,000.00
Sarwonadhi Trans 15:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
Adam Trans 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Ladju Trans 15:30:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
putra petir travel 07:30:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 235,000.00
Farel Trans 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 240,000.00
PO Gunung Harta 15:00:00 19:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 240,000.00
PO Menggala 19:00:00 19:00:00 - Sun Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
PO Sarika Express 16:30:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Jawa Indah (Denpasar) 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Travel Jawa Bali 15:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Indo Trans Shuttle 16:00:00 17:20:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 260,000.00
Arjuna Travel 09:00:00 10:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 270,000.00
PO Tiara Mas 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 280,000.00
Bali Pusaka Travel 16:45:00 16:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 280,000.00
MG tour & travel 16:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 300,000.00
Titian Mas 18:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 300,000.00
44 Transport 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 350,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.