Loading...
Bali, Indonesia
Surabaya, Indonesia
16 September 2019, Mon
Surabaya, Indonesia
Bali, Indonesia
17 September 2019, Tue

Bali, Indonesia to Surabaya, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Medali Mas (Denpasar) 16:00:00 16:00:00 - S M T W T F S Rp 175.000,00
Santoso (Denpasar) 16:00:00 16:00:00 - S M T W T F S Rp 175.000,00
Puspasari 17:30:00 17:30:00 - S M T W T F S Rp 180.000,00
PO. SETIAWAN (DENPASAR) 14:30:00 16:30:00 - S M T W T F S Rp 180.000,00
MG tour & travel 20:00:00 20:00:00 - S M T W T F S Rp 190.000,00
Mtrans 13:00:00 15:00:00 - S M T W T F S Rp 190.000,00
Akas IV (Denpasar) 11:00:00 19:00:00 - S M T W T F S Rp 200.000,00
Bali Perdana Perwakilan Mengwi 14:30:00 17:00:00 - S M T W T F S Rp 200.000,00
Sarika Expres Surabaya 16:30:00 16:30:00 - S M T W T F S Rp 200.000,00
Dunia Mas 08:00:00 19:00:00 - S M T W T F S Rp 200.000,00
Menggala 19:00:00 19:00:00 - S M T W T F S Rp 200.000,00
Tiara Mas (Indonesia) 19:00:00 19:00:00 - S M T W T F S Rp 200.000,00
Bali Mandiri Travel 16:00:00 16:00:00 - S M T W T F S Rp 200.000,00
PT. OGJ Tour & Travel 17:00:00 17:00:00 - S M T W T F S Rp 210.000,00
Travel Jawa Bali 15:00:00 15:00:00 - S M T W T F S Rp 210.000,00
Farel Trans 15:00:00 15:00:00 - S M T W T F S Rp 210.000,00
44 Transport 17:00:00 17:00:00 - S M T W T F S Rp 210.000,00
Bali Rahayu 17:00:00 17:00:00 - S M T W T F S Rp 210.000,00
Orin Travel & Car Rental 17:00:00 17:00:00 - S M T W T F S Rp 210.000,00
Bali Purnama 99 17:00:00 17:00:00 - S M T W T F S Rp 210.000,00
Ladju Trans 15:30:00 18:00:00 - S M T W T F S Rp 210.000,00
Wisata Komodo 15:00:00 17:00:00 - S M T W T F S Rp 220.000,00
Gunung Harta (Bali) 15:00:00 19:30:00 - S M T W T F S Rp 220.000,00
Bali Jaya Trans Tour and Travel 16:00:00 16:00:00 - S M T W T F S Rp 230.000,00
Harlin Travel 17:00:00 17:40:00 - S M T W T F S Rp 230.000,00
Jawa Indah (Denpasar) 16:00:00 16:00:00 - S M T W T F S Rp 250.000,00
DB Trans 15:45:00 21:00:00 - S M T W T F S Rp 250.000,00
INDO TRANS shuttle 16:00:00 17:20:00 - S M T W T F S Rp 260.000,00
Titian Mas 17:00:00 18:00:00 - S M T W T F S Rp 280.000,00
Bali Pusaka Travel 16:45:00 16:45:00 - S M T W T F S Rp 280.000,00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.