Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 08:30:00 21:45:00 05h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
Kejora (Mega Star) 00:15:00 23:59:00 06h04m Sun Mon Thu Fri Sat RM 40.00
YK HEE ENTEPRISE 09:00:00 23:59:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.00
Kejora (TBS) 21:29:00 23:45:00 05h50m Sun Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Mayang Sari Express 12:00:00 23:30:00 05h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Supernice Grassland 09:00:00 23:15:00 05h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
KPB Ekspres 10:30:00 23:59:00 05h50m Sun Fri Sat RM 45.00
Quick Liner Express 00:45:00 13:00:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Jasmine Express 10:45:00 23:59:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KKKL Sdn Bhd 00:30:00 23:59:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.00
Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
417 KM
Average Travelling Time:
05h54m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
728
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.