Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Kejora (Mega Star) 00:15:00 23:59:00 05h04m Sun Mon Thu Fri Sat RM 25.00
Permata Utara Sdn Bhd 15:30:00 17:00:00 05h04m Sun Wed Thu Fri Sat RM 33.00
YK HEE ENTEPRISE 12:45:00 23:59:00 04h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Mara Liner 12:15:00 23:59:00 05h04m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.40
Billion Stars 09:30:00 23:59:00 04h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Supernice Grassland 10:15:00 23:30:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
KPB Ekspres 08:30:00 23:59:00 05h04m Sun Tue Thu Fri Sat RM 38.00
SUASANA HOLIDAY 12:45:00 23:59:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Jasmine Express 10:45:00 23:59:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.00
Kejora (TBS) 21:29:00 21:29:00 05h27m Sun Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Quick Liner Express 00:45:00 20:30:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
KKKL Sdn Bhd 00:30:00 00:30:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Sani Express 00:30:00 00:30:00 05h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
357 KM
Average Travelling Time:
04h56m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
2102
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.