Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Arwana 07:50:00 22:50:00 01h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Supernice Grassland 11:15:00 22:45:00 02h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Starmart Express 10:00:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
ETIKA DELTA SDN BHD 10:00:00 20:30:00 02h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Mara Liner 11:00:00 23:00:00 04h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.80
Cosmic Express 11:15:00 23:15:00 02h43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
197 KM
Average Travelling Time:
02h42m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
5404
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.