Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kedah, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 09:15:00 21:00:00 06h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Jasmine Express 08:30:00 23:00:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
KPB Ekspres 09:30:00 22:30:00 06h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
YK HEE ENTEPRISE 08:30:00 22:45:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Mayang Sari Express 10:45:00 23:59:00 06h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Express Kesatuan 08:30:00 09:30:00 07h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Janjie Enterprise 20:00:00 22:15:00 06h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Supernice Grassland 12:30:00 22:15:00 06h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 20:30:00 23:00:00 06h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Quick Liner Express 09:00:00 23:59:00 05h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
KKKL Sdn Bhd 20:30:00 23:00:00 06h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 51.00
Cosmic Express 10:00:00 23:15:00 06h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Trans MVS Express 15:30:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Pancaran Matahari 08:45:00 23:45:00 06h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
TRA EXPRESS 10:15:00 22:45:00 05h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Kedah, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
510 KM
Average Travelling Time:
07h11m
Total Operator Brands:
15
Total Trips:
3905
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.