Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Klang, Selangor, Malaysia to Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 09:00:00 23:30:00 05h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Sani Express 20:30:00 20:30:00 05h43m Sun Sat RM 45.00
Supernice Grassland 08:00:00 18:45:00 05h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
SUASANA HOLIDAY 07:45:00 21:15:00 05h43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Pancaran Matahari 08:00:00 21:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.