Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kulim, Kedah, Malaysia to Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
YK HEE ENTEPRISE 22:45:00 22:45:00 04h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Jasmine Express 22:45:00 23:00:00 04h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 10:00:00 17:00:00 04h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.30
Starmart Express 09:15:00 21:15:00 04h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
KPB Ekspres 09:30:00 21:30:00 04h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Vhistana Ekpres Enterprise 22:30:00 22:45:00 04h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Cosmic Express 10:45:00 23:45:00 04h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Kulim, Kedah, Malaysia to Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
336 KM
Average Travelling Time:
04h56m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
528
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.