Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Pahang, Malaysia to Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 10:00:00 18:30:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Cepat & Cekap Express 00:00:00 23:00:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.40
Mara Liner 00:45:00 23:50:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.60
Sani Express 08:30:00 18:00:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.00
Express Kesatuan 12:45:00 15:30:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.50
Nini Express 20:45:00 20:45:00 03h25m Fri RM 19.60
S. P. Bumi 13:00:00 17:00:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
Ekspres Mutiara 00:15:00 14:00:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
Prisma Express 01:00:00 22:15:00 03h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Pahang, Malaysia to Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
221 KM
Average Travelling Time:
03h06m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
1226
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.