Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Penang, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
GJG Travel & Tours Bus Service 08:30:00 14:30:00 05h49m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Billion Stars 07:30:00 22:00:00 05h49m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Jasmine Express 11:15:00 23:59:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Supernice Grassland 09:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Mayang Sari Express 23:45:00 23:45:00 05h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
YK HEE ENTEPRISE 00:05:00 23:59:00 05h43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KKKL Sdn Bhd 21:30:00 22:00:00 06h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.00
KPB Ekspres 09:30:00 23:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Pancaran Matahari 00:30:00 12:00:00 05h50m Sun Mon Thu Fri RM 50.00
TRA EXPRESS 00:45:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Starmart Express 09:01:00 20:31:00 05h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Penang, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
424 KM
Average Travelling Time:
06h02m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
2094
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.