Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Perak, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 20:00:00 23:20:00 06h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Adam Ekspres 21:00:00 21:00:00 05h06m Wed RM 46.20
Ekspres Mutiara 20:30:00 23:59:00 06h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.50
Nini Express 17:30:00 20:15:00 - Sun Mon Fri RM 54.00
S. P. Bumi 20:00:00 22:00:00 08h18m Mon Fri RM 63.70
Perak, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
342 KM
Average Travelling Time:
07h39m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
1309
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.