Loading...
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
Changlun, Kedah, Malaysia
24 January 2020, Fri
Changlun, Kedah, Malaysia
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
25 January 2020, Sat
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia to Changlun, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
497 KM
Average Travelling Time:
06h48m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
124
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.