Loading...

Singapore, Singapore to Kuala Lumpur, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Sri Maju Group 09:30:00 22:00:00 04j59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 30.00
Billion Stars 00:15:00 23:59:00 04j58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 30.00
Starmart Express 06:30:00 23:58:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 30.00
Cityline Travel Pte Ltd 06:30:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 30.00
Transtar Travel 07:00:00 23:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 30.00
Star Qistna Express 00:30:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 30.00
Supernice Grassland 07:15:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 32.00
KKKL Singapore 00:30:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 35.00
Golden Coach Express 08:00:00 23:59:00 05j01m Sun Mon Tue Thu Fri Sat SGD 35.00
Eltabina Express 09:30:00 22:00:00 05j02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 35.00
Luxury Coach Service 07:30:00 07:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 38.00
The One Travel & Tours 06:45:00 20:30:00 04j54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 38.00
WTS Travel 06:30:00 07:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri SGD 40.00
Singapore, Singapore to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
365 KM
Average Travelling Time:
05h03m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
5684
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.