Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Sungai Petani, Kedah, Malaysia to Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cosmic Express 11:35:00 23:35:00 05h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Pancaran Matahari 23:59:00 23:59:00 05h47m Sun Mon Tue Wed Thu RM 50.00
Inter Top Express 23:00:00 23:00:00 05h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Trans MVS Express 18:30:00 18:30:00 05h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Gurun Supernice Enterprise 23:00:00 23:00:00 05h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
TRA EXPRESS 11:45:00 23:15:00 05h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Sungai Petani, Kedah, Malaysia to Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
403 KM
Average Travelling Time:
05h47m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
148
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.