Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid travel document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. Please refer to Indonesia government policy for more detail (click here).

Surabaya, Indonesia to Bali-Denpasar, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Jawa Indah 09:00:00 09:00:00 00h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
PO SETIAWAN (MADURA) 14:45:00 15:30:00 13h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Bali Mandiri 17:00:00 17:00:00 00h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Bali Purnama 99 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Orin Travel & Car Rental 17:00:00 17:00:00 13h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Sarwonadhi Trans 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 215,000.00
ADHI TRANS 16:00:00 16:00:00 14h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
PO Tiara Mas 16:30:00 16:30:00 12h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
PO Wisata Komodo 14:00:00 17:00:00 12h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
Arjuna Travel 09:00:00 10:00:00 12h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
Bus Bali Perdana 14:30:00 15:30:00 12h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
Bus Restu Mulya Cabang Surabaya 15:00:00 15:00:00 12h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
Ladju Trans 15:30:00 15:30:00 14h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Sinar Bali 99 17:00:00 17:00:00 12h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Surya Trans Bali 18:00:00 18:00:00 13h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Hardy Trans Bali 18:00:00 18:00:00 13h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Adhi Trans 18:00:00 18:00:00 13h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Surya Abadi Travel 18:00:00 18:00:00 13h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Tami Jaya Tour & Travel 18:00:00 18:00:00 13h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Vano Trans 18:00:00 18:00:00 13h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Adam Trans 18:00:00 18:00:00 13h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
MIT travel 18:00:00 18:00:00 13h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
putra petir travel 16:00:00 17:00:00 14h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 235,000.00
Bali Jaya Trans Tour and Travel 16:00:00 16:00:00 13h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 235,000.00
PO Gunung Harta 15:30:00 16:30:00 12h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 240,000.00
Farel Trans 15:00:00 15:00:00 13h25m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 240,000.00
PO Sarika Express 16:30:00 16:30:00 12h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Safari Dharma Raya Letjend Sutoyo 07:00:00 07:00:00 13h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Titian Mas 16:00:00 17:00:00 12h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 255,000.00
Indo Trans Shuttle 16:00:00 16:00:00 13h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 260,000.00
Bali Pusaka Travel 16:45:00 16:45:00 13h38m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 280,000.00
Travel Jawa Bali 15:00:00 15:00:00 13h25m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 300,000.00
Surabaya, Indonesia to Bali-Denpasar, Indonesia Trip Information
Distance:
1,012 KM
Average Travelling Time:
18h24m
Total Operator Brands:
32
Total Trips:
2575
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.