Loading...
Surabaya, Indonesia
Bali-Denpasar, Indonesia
01 June 2020, Mon
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. Please refer to Indonesia government policy for more details (click here)
Bali-Denpasar, Indonesia
Surabaya, Indonesia
02 June 2020, Tue

Surabaya, Indonesia to Bali-Denpasar, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PO Tiara Mas 16:30:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 150,000.00
AKAS MILA SEJAHTERA 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 170,000.00
PO Sarika Express 16:30:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
PO SETIAWAN (MADURA) 14:45:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Bali Purnama 99 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Ladju Trans 15:30:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Bali Mandiri 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Travel Jawa Bali 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Farel Trans 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Orin Travel & Car Rental 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
ADHI TRANS 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
Adam Trans 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Arjuna Travel 09:00:00 10:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Sinar Bali 99 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Bali Jaya Trans Tour and Travel 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 235,000.00
PO Langsung Indah 11:30:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Masykur Travel 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
INDO TRANS shuttle 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 260,000.00
Bali Pusaka Travel 16:45:00 16:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 280,000.00
Surabaya, Indonesia to Bali-Denpasar, Indonesia Trip Information
Distance:
1,012 KM
Average Travelling Time:
18h24m
Total Operator Brands:
19
Total Trips:
1769
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.