Loading...
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid travel document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. Please refer to Indonesia government policy for more detail (click here).

Bali-Tabanan, Indonesia to Banyuwangi, Indonesia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Sarwonadhi Trans 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 150,000.00
Devata Travel 07:00:00 19:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 170,000.00
OGJ Tour & Travel 17:00:00 17:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Bali Rahayu 17:00:00 17:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Orin Travel & Car Rental 17:00:00 17:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Family Travel 17:00:00 17:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Anin Jaya Trans 19:00:00 19:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Failila Tour & Travel 22:00:00 22:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Listi Trans 22:00:00 22:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Rizki 88 Travel 22:00:00 22:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Safa Trans 21:30:00 21:30:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Sazyy Trans 22:00:00 22:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Yesi Trans 22:00:00 22:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Fena Tour & Travel 22:00:00 22:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Travel Jawa Bali 15:00:00 15:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
putra petir travel 16:00:00 16:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 235,000.00
44 Transport 17:00:00 17:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 350,000.00
desi tour & travel 17:00:00 17:00:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 350,000.00
Bali-Tabanan, Indonesia to Banyuwangi, Indonesia Trip Information
Distance:
151 KM
Average Travelling Time:
05h27m
Total Operator Brands:
18
Total Trips:
500
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.