Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Terengganu, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 09:00:00 23:59:00 01h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.60
Express Kesatuan 07:55:00 23:23:00 01h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 9.00
Mayang Sari Express 10:00:00 23:45:00 02h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Sani Express 06:45:00 23:59:00 01h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Ekspres Mutiara 08:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Trans Malaya Express 08:15:00 20:40:00 01h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.00
Prisma Express 09:15:00 23:30:00 01h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
S. P. Bumi 09:00:00 21:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
Perdana Express 11:15:00 23:40:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Terengganu, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
219 KM
Average Travelling Time:
02h55m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
4652
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.