Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Changlun, Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 11:15:00 18:30:00 06h24m Sun Fri RM 47.10
Trans MVS Express 17:15:00 22:30:00 06h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Sani Express 22:30:00 22:30:00 06h24m Sun Sat RM 50.00
SUASANA HOLIDAY 09:30:00 23:59:00 06h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Pancaran Matahari 10:30:00 23:59:00 06h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
ED AIRILARIANA 09:45:00 23:45:00 06h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
ETIKA DELTA SDN BHD 09:45:00 23:30:00 06h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Cosmic Express 08:15:00 23:45:00 06h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 66.00
Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Changlun, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
464 KM
Average Travelling Time:
06h24m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
965
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.