Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Ipoh, Perak, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 01:00:00 01:00:00 03h09m Thu RM 19.10
Mayang Sari Express 01:45:00 02:00:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.50
Express Kesatuan 00:35:00 20:15:00 02h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Supernice Grassland 11:00:00 17:45:00 02h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Sri Maju Group 10:30:00 16:15:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Eltabina Express 08:45:00 20:45:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
YK HEE ENTEPRISE 15:00:00 15:00:00 02h52m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 23.00
Jasmine Express 14:30:00 16:00:00 02h52m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 23.00
KPB Ekspres 00:30:00 23:59:00 02h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 23.00
Billion Stars 09:00:00 23:59:00 02h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Starmart Express 09:30:00 15:15:00 02h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.00
Alisan Golden Coach 02:30:00 18:30:00 02h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.