Loading...

Kelantan, Malaysia to Pahang, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

Kelantan, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
364 KM
Average Travelling Time:
06h10m
Total Operator Brands:
14
Total Trips:
11617
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.