Loading...

Pahang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Pahang Lin Siong Motor 08:00:00 19:30:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 9.80
Res 2 ekspres 14:30:00 16:30:00 - Thu Fri Sat RM 13.00
LA Holidays 07:15:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Billion Stars 08:00:00 22:30:00 02h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.90
Supernice Grassland 08:45:00 21:45:00 02h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Mayang Sari Express 08:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Trans Malaya Express 07:10:00 20:05:00 02h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Ekspres Musafir 18:30:00 18:30:00 03h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.20
AYU EXPRESS 00:45:00 23:59:00 03h21m Mon Tue Sat RM 21.00
Mara Liner 01:30:00 23:00:00 02h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 21.50
Sanwa Express 07:30:00 20:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
AIRPORT EXPRESS 09:15:00 11:30:00 - Sun Mon Wed Fri RM 22.00
Rhino Airiel Travel & Tours 10:00:00 22:15:00 03h41m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 24.00
Prisma Express 16:30:00 16:30:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Nini Express 00:30:00 20:30:00 03h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Starmart Express 08:25:00 08:25:00 03h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
S. P. Bumi 01:20:00 19:30:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.20
Adam Ekspres 12:30:00 12:30:00 03h21m Sun Thu Fri Sat RM 25.00
Sani Express 09:30:00 22:30:00 03h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Cosmic Express 21:00:00 21:00:00 03h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Alibaba Express 02:00:00 19:00:00 03h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Pahang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
255 KM
Average Travelling Time:
03h48m
Total Operator Brands:
21
Total Trips:
3753
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.