Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Lumpur, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Pahang Lin Siong Motor 08:00:00 19:30:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 9.00
Starmart Express 03:30:00 03:30:00 - Sat RM 13.00
LA Holidays 08:00:00 20:00:00 02h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Mara Liner 08:30:00 22:00:00 02h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.50
Mayang Sari Express 08:30:00 23:00:00 04h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.50
Trans Malaya Express 08:00:00 20:15:00 02h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Billion Stars 03:00:00 16:00:00 02h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Sanwa Express 04:00:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Nini Express 15:45:00 23:45:00 03h43m Mon Fri RM 24.00
Express Kesatuan 11:30:00 21:00:00 04h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Prisma Express 14:00:00 20:15:00 03h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Sani Express 01:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
S. P. Bumi 11:30:00 23:00:00 04h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Ekspres Mutiara 10:00:00 22:45:00 03h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.20
Adam Ekspres 12:00:00 12:00:00 03h43m Fri RM 25.00
AIRPORT EXPRESS 18:00:00 18:20:00 - Sun Mon Wed Fri RM 30.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
249 KM
Average Travelling Time:
03h45m
Total Operator Brands:
16
Total Trips:
3900
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.