Loading...

Kuala Lumpur, Malaysia to Pahang, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Pahang Lin Siong Motor 08:00:00 19:30:00 02j04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 9.80
Starmart Express 04:00:00 04:00:00 - Mon RM 13.00
Res 2 ekspres 15:40:00 16:00:00 - Mon RM 13.00
Billion Stars 00:30:00 23:59:00 02j34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 16.80
LA Holidays 07:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Sani Express 09:30:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.00
Mara Liner 10:00:00 22:00:00 02j59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.50
Mayang Sari Express 07:30:00 23:30:00 04j01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Trans Malaya Express 08:00:00 20:15:00 02j44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Ekspres Musafir 14:30:00 15:00:00 03j32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.20
AIRPORT EXPRESS 19:30:00 19:30:00 02j34m Sun Mon Wed Fri RM 22.00
Utama Ekspres 16:30:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 23.00
S. P. Bumi 10:30:00 22:30:00 04j01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Prisma Express 14:00:00 14:30:00 04j01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Nini Express 23:45:00 23:45:00 03j43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Sanwa Express 04:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Adam Ekspres 12:00:00 12:00:00 03j43m Sun Thu Fri Sat RM 25.00
Alibaba Express 10:00:00 23:45:00 03j28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
NKS Hotel & Travel 08:30:00 08:30:00 03j59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 95.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
249 KM
Average Travelling Time:
03h45m
Total Operator Brands:
19
Total Trips:
4715
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.