Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Penang, Malaysia to Ipoh, Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 11:15:00 23:00:00 02h07m Mon Tue RM 15.30
Mara Liner 21:45:00 21:45:00 02h07m Sun Mon Thu Fri Sat RM 15.30
Mayang Sari Express 23:45:00 23:59:00 02h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 16.00
Sri Maju Group 09:30:00 17:30:00 02h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 16.00
Arwana 16:15:00 16:15:00 02h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 16.50
YK HEE ENTEPRISE 08:15:00 23:05:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Jasmine Express 11:15:00 13:15:00 02h07m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 18.00
CS Travel 08:15:00 13:45:00 02h06m Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Express Kesatuan 11:00:00 22:30:00 02h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Billion Stars 06:15:00 22:00:00 02h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Supernice Grassland 08:15:00 15:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
KPB Ekspres 07:45:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Unititi Express 07:30:00 13:45:00 02h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Persada (Taiping) 12:15:00 12:15:00 01h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.