Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Perak, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 01:00:00 13:30:00 05h05m Sun Thu Fri Sat RM 38.00
Supernice Grassland 11:00:00 17:45:00 05h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Billion Stars 09:30:00 23:00:00 05h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
KPB Ekspres 00:30:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Arwana 00:15:00 23:15:00 05h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Mayang Sari Express 01:45:00 02:00:00 07h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Star Coach Express 08:30:00 23:30:00 - Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Starmart Express 08:30:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.00
KKKL Sdn Bhd 11:00:00 23:00:00 07h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 59.00
Eltabina Express 08:45:00 20:45:00 07h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Sri Maju Group 10:30:00 21:30:00 07h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
Perak, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
538 KM
Average Travelling Time:
07h11m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
5301
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.