Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Alor Setar, Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Jasmine Express 09:30:00 22:00:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KPB Seremban Enterprise 09:30:00 21:00:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Express Kesatuan 22:00:00 22:00:00 07h08m Mon Tue Wed Thu RM 53.00
Restu Hijayu Enterprise 10:45:00 15:00:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Trans MVS Express 18:30:00 19:00:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 07:30:00 23:59:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Pancaran Matahari 22:30:00 22:30:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Sat RM 55.00
TRA EXPRESS 10:00:00 10:00:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Cosmic Express 10:15:00 22:15:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 69.60
Supernice Grassland 10:45:00 15:00:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Alor Setar, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
508 KM
Average Travelling Time:
07h08m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
753
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.