Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 10:00:00 21:00:00 03h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.90
Sanwa Express 09:00:00 23:30:00 03h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Prisma Express 12:30:00 18:00:00 04h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Sani Express 08:00:00 20:00:00 04h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
S. P. Bumi 09:30:00 21:00:00 04h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.90
Ekspres Mutiara 20:00:00 20:00:00 04h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.10
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
312 KM
Average Travelling Time:
04h52m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
920
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.