Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
TRA EXPRESS 08:30:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Jasmine Express 09:30:00 22:15:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Cosmic Express 10:15:00 22:15:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Supernice Grassland 10:45:00 23:59:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
YK HEE ENTEPRISE 09:30:00 22:15:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Mayang Sari Express 12:30:00 12:30:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Express Kesatuan 22:00:00 22:00:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KPB Seremban Enterprise 08:30:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Billion Stars 10:30:00 10:30:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Trans MVS Express 18:30:00 21:15:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Restu Hijayu Enterprise 10:30:00 10:30:00 05h52m Sun RM 50.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 09:20:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Pancaran Matahari 22:30:00 22:30:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Quick Liner Express 10:00:00 21:30:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
424 KM
Average Travelling Time:
06h01m
Total Operator Brands:
14
Total Trips:
2015
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.