Loading...

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Các điều khoản về chính sách bảo mật dưới đây (“Chính Sách Bảo Mật”) được thực hiện bởi Công ty TNHH Easybook.com Việt Nam, có văn phòng tại địa chỉ 1 đường North Bridge, #02-17, Trung tâm High Street, Singapore 179094, quản lý và vận hành easybook.com(“Trang Web” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và người dùng cuối/ khách hàng (“Người Dùng Cuối” hoặc “bạn” hoặc “của bạn”) của trang. Chính Sách Bảo Mật này sẽ có hiệu lực tính từ khi Người Dùng Cuối truy cập vào Trang Web. Qua việc truy cập vào Trang Web, gửi thông tin tới Easybook thông qua Trang Web, và đăng ký sử dụng Trang Web, Người Dùng Cuối xác nhận đồng ý Easybook và các đối tác liên kết của chúng tôi sử dụng và/hay chia sẻ Dữ Liệu Hướng Mục Tiêu tới các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi và các bên thứ ba có liên quan, theo như được mô tả trong Chinh Sách về Tập Tin Sao Lưu Thông Tin Duyệt Web (Cookie). Người Dùng Cuối khẳng định cho phép Easybook sử dụng/chia sẻ Dữ Liệu Hướng Mục Tiêu tới các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền và các bên thứ ba có liên quan khác. Bằng việc truy cập Trang Web, Người Dùng Cuối chỉ định cho phép Easybook và các đối tác liên kết của công ty sử dụng, và/hoặc chia sẻ Dữ Liệu Người Dùng Cuối (như được định nghĩa dưới đây) theo như Chính Sách Mật này, nếu Người Dùng Cuối không đồng ý chịu ràng buộc theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này như được trình bày dưới đây, Người Dùng Cuối có thể lựa chọn không truy cập vào Trang Web:

(Tóm lại, từ đây trở đi “Trang Web” và “Người Dùng Cuối” sẽ được gọi chung là “Các Bên” và riêng là “Bên”)

 1. Diễn Giải:

   Trong Chính Sách Bảo Mật này (trừ khi bối cảnh yêu cầu cách khác):

  1. Bất kỳ tham chiếu nào ở đây đối với bất kỳ điều khoản nào đều là Điều Khoản của Chính Sách Bảo Mật này.
  2. Cụm từ “Điều Khoản này” sẽ, trừ khi tiếp nới bởi một tham chiếu tới một quy định cụ thể, được coi là đề cập tới toàn bộ Điều Khoản (không chỉ là điều khoản phụ, đoạn văn hay quy định khác) mà cụm từ xuất hiện ở đó.
  3. Các thuật ngữ “ở đây”, “thuộc tài liệu này ”, “theo đây”, “dưới đây” và các từ mang mục đích tương tự đề cập tới toàn bộ Chính Sách Bảo Mật.
  4. Các tiêu đề được đưa vào chỉ nhằm thuận tiện cho việc tiếp cận và sẽ không ảnh hưởng tới việc xây dựng Chính Sách Bảo Mật này.
  5. Các từ ngữ miêu tả ý nghĩa ở danh từ đơn bao gồm cả nghĩa của danh từ số nhiều và ngược lại, và các đại từ miêu tả ý nghĩa giới tính bao gồm các giới tính nam, nữ và trung tính.
  6. Bất kỳ ngày hay thời hạn nào quy định ở một Điều Khoản bất kỳ thuộc Chính Sách Bảo Mật này có thể được gia hạn qua sự đồng thuận bằng văn bản của Các Bên, không đáp ứng được điều này, thời gian quy định sẽ được giữ nguyên theo quy định ban đầu.
  7. Thời hạn thực hiện thanh toán theo quy định được tính ngoại trừ ngày bắt đầu của thời hạn thanh toán và bao gồm ngày cuối cùng của thời hạn thanh toán, và được gia hạn cho tới ngày làm việc kế tiếp nếu ngày cuối cùng của thời hạn thanh toán không phải là ngày làm việc.
  8. Khi một từ hoặc cụm từ được định nghĩa, những phần khác thuộc bài viết và các dạng ngữ pháp và các biến thể liên quan của từ hay cụm từ đó sẽ mang những ý nghĩa tương ứng.
  9. Tham chiếu tới những điều khoản quy định sẽ được hiểu là có ý nghĩa và đồng thời bao gồm các tham chiếu đối với bất kỳ sự sửa đổi, thống nhất, thay thế hoặc ban hành lại (dù trước hay sau ngày ban hành Chính Sách Bảo Mật này) trong thời gian có hiệu lực và đối với toàn bộ các công cụ, chỉ dẫn hay sự ban hành luật cấp dướ được thực hiện tuân thủ theo các điều khoản quy định đã nêu.
 2. Phạm Vi Áp Dụng:

  Hãy lưu ý rằng với chúng tôi bảo mật thông tin Người Dùng Cuối là vấn đề quan trọng. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của Người Dùng Cuối và cam kết bảo vệ an toàn Dữ Liệu của Người Dùng Cuối (diễn giải ở bên dưới). Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi có thể cập nhật, thay đổi theo thời gian dựa trên phương thức đã quy định tại Điều Khoản 7 của Chính Sách Bảo Mật này, mô tả, không kể những điều khác, cách Easybook sẽ sử dụng Dữ Liệu của Người Dùng Cuối (diễn giải ở bên dưới). Nó đồng thời chỉ dẫn Người Dùng Cuối cách liên hệ với chúng tôi, nếu Người Dùng Cuối có câu hỏi về Dữ Liệu của Người Dùng Cuối (diễn giải ở bên dưới) đã chia sẻ với chúng tôi.

  Trang Web này cung cấp một thị trường trực tuyến giúp bán các dịch vụ du lịch không kể các dịch vụ khác thông qua các trang web và ứng dụng nó sở hữu.

 3. Bản Chất Dữ Liệu của Người Dùng Cuối:

  Khi Người Dùng Cuối đặt chỗ/mua vé thông qua Trang Web, Người Dùng Cuối có thể nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn:

  1. Thông Tin Cá Nhân: Thông tin, bạn cung cấp khi bạn sử dụng, đăng ký nhận thông tin hay là thành viên của Trang Web. Thông tin về xác minh nhân thân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, tên của bạn/tên khách, quốc tịch, giới tính, tình trạng hôn nhận, tuổi, địa chỉ thư điện tử, kiểu phòng, bữa ăn mong muốn, các yêu cầu đặc biệt khác (nếu có);
  2. Thông tin tài chính, như là, thông tin ngân hàng của bạn và bất kỳ thông tin nào liên quan tới thu nhập và mức sống của bạn;
  3. Thông tin liên lạc như là địa chỉ hiện trú, địa chỉ liên lạc, điện thoại và số fax của bạn;
  4. Thanh Toán và Thông Tin Tài Khoản: Lịch sử tài khoản của bạn với chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn) mọi thông tin trao đổi và chứng từ, lịch sử thanh toán, v.v..;
  5. Sử Dụng Trang Web: Thông tin về quá trình di chuyển khi bạn đang sử dụng Trang Web, ví dụ như các địa chỉ trang web (URL), nơi bạn đã truy cập và phát yêu cầu tải thông tin từ đó;
  6. Thông Tin Giao Dịch: Lịch sử giao dịch (không chỉ thông tin tài khoản ngân hàng) về các hoạt động thương mại điện tử của bạn;
  7. Thông Tin Tương Tác: Nội dung, thông tin về người trao đổi thông tin với bạn, và đích đến/nguồn gốc của các cuộc trò chuyện giữa bạn và bất kỳ một người nào khác sử dụng Trang Web, bao gồm sự trao đổi qua thư điện tử, trang nhật ký cá nhân (blog), phòng trò chuyện và bảng thông tin, tin nhắn, diễn đàn chuyên gia, thư fax, danh sách thư điện tử của các thành viên, v.v…;
  8. Mã Xác Minh Người Dùng: Tên, mật khẩu, địa chỉ thư điện tử và các thông tin bảo mật liên quan của bạn được bạn dùng khi sử dụng Trang Web; và
  9. Thông Tin Được Lưu Trữ: Dữ liệu hoặc được tạo bởi bạn hay một bên thứ ba và bạn muốn lưu nó ở trên các máy chủ của chúng tôi như là tập tin hình ảnh, tài liệu, v.v..
  10. Nhằm giúp việc đặt giữ chỗ của bạn trở nên dễ dàng hơn, Easybook cung cấp phương tiện hỗ trợ Người Dùng Cuối mở tài khoản người dùng trên Trang Web. Tài khoản người dùng có thể cho phép bạn lưu lại các thiết lập các nhân của mình, xem lại các đơn đặt hàng trước đây và quản lý việc đặt giữ chỗ trong tương lai.

   Khi bạn truy cập Trang Web, ngay cả khi bạn không thực hiện việc đặt mua/giữ chỗ, chúng tôi có thể thu thập lượng thông tin nhất định, như là, địa chỉ IP, hay trình duyệt của bạn, và thông tin về hệ điều hành trên máy tính của bạn, phiên bản ứng dụng, thiết lập ngôn ngữ và các trang đã hiển thị với bạn. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu xác minh thiết bị di động của bạn, các thiết lập cụ thể và đặc tính thiết bị, và thông tin về vị trí. (Tóm lại, dữ liệu của người dùng cuối nêu trên với “Dữ Liệu Hướng Mục Tiêu (diễn giải ở bên dưới)” từ đây sẽ được coi là “Dữ Liệu của Người Dùng Cuối”)

   Về điểm này, có thể nên lưu ý rằng không kể các mục khác cụ thể dưới đây, nó sẽ được kiểm soát bởi Chính Sách Cookie của Trang Web: (a) Sử dụng Trang Web xử lý thông tin điều hướng của bạn trong khi đang truy cập Trang Web, ví dụ địa chỉ của các trang web; (b) thông tin nhật ký: thông tin, như là, yêu cầu bạn gửi tới trang web, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, thời gian và ngày gửi yêu cầu.

 4. Mục Đích Sử Dụng Dữ Liệu của Người Dùng Cuối:
  1. Dịch Vụ Khách Hàng:

   Easybook có thể sử dụng Dữ Liệu của Người Dùng Cuối nhằm cung cấp các dịch vụ khách hàng tới Người Dùng Cuối.

  2. Quản Lý Tài Khoản:

   Easybook có thể cung cấp phương tiện, hướng dẫn giúp người dùng dễ dàng đăng ký và mở tài khoản trên Trang Web. Easybook có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho Easybook để quản lý tài khoản, cho phép bạn quản trị các hoạt động đặt mua, nhận thông tin khuyến mại, và quản lý các thiết lập cá nhân.

  3. Hoạt Động Tiếp Thị:

   Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin của bạn cho các hoạt động tiếp thị, như đã được chấp thuận bởi luật pháp hiện hành, như là, sau đây:

   1. Khi bạn thực hiện một đơn đặt mua với chúng tôi hoặc thiết lập một tài khoản người dùng, chúng tôi có thể dùng thông tin liên hệ của bạn để gửi tới bạn tin tức về các sản phẩm và dịch vụ du lịch liên quan. Chúng tôi đồng thời gửi thư thông báo định kỳ tới Người Dùng Cuối của chúng tôi qua thư điện tử. Bạn có thể lựa chọn không tham gia, hay ngừng đăng ký nhận tin tức tiếp thị vào bất cứ lúc nào.
   2. Dựa trên thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi, những gói sản phẩm/dịch vụ đã cá nhân hóa có thể sẽ hiển thị tới bạn trên Trang Web, ở ứng dụng di động hoặc trên các trang web của bên thứ ba, bao gồm các trang mạng xã hội.
   3. Khi chúng ta tin rằng bạn có thể quan tâm tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc thù nào đó, chúng tôi có thể quyết định liên hệ với bạn qua số điện thoại được cung cấp khi bạn thực hiện việc đặt chỗ/mua vé thông qua Trang Web.
  4. Các Phương Tiện Truyền Thông Khác:

   Vào những thời điểm khác khi chúng ta liên lạc qua thư điện tử, đăng tin, gọi điện thoại hay nhắn tin, tùy thuộc vào thông tin liên hệ bạn chia sẻ với chúng tôi. Có một số lý do cho điều này, theo như, mô tả dưới đây:

   1. Chúng tôi cần trả lời và xử lý yêu cầu của bạn;
   2. Nếu bạn chưa hoàn thành việc đặt chỗ trực tuyến, chúng tôi có thể gửi thư điện tử tới bạn để nhắc bạn tiếp tục hoàn thành việc đặt chỗ của mình. Chúng tôi tin rằng tiện ích phụ trội này sẽ hữu dụng với bạn bởi vì nó cho phép bạn tiếp tục với viêc đặt chỗ mà không cần phải mất công tìm kiếm chỗ nghỉ một lần nữa hoặc điền toàn bộ thông tin chi tiết đặt chỗ từ ban đầu;
   3. Khi bạn dùng Trang Web của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ gửi bạn một bản khảo sát hoặc mời bạn chia sẻ về những trải nghiệm của bạn với Trang Web; và
   4. Chúng tôi cũng có thể gửi bạn tài liệu, thông tin khác liên quan đến việc đặt chỗ của bạn, như là làm sao để liên hệ với Trang Web, nếu bạn cần sự hỗ trợ khi bạn đang ở xa, hay một bản lược kê các lượt đặt chỗ trước đó bạn đã thực hiện qua Trang Web.
  5. Nghiên Cứu Thị Trường:

   Đôi khi chúng tôi đề nghị các khách hàng của mình tham gia chương trình khảo sát thị trường. Bất kỳ thông tin chi tiết phụ trội mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng với sự chấp thuận của bạn.

  6. Phát Hiện và Phòng Chống Gian Lận:

   Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu của Người Dùng Cuối để phát hiện và phòng chống gian lận và các hoạt động vi phạm pháp luật hay không chủ định hoặc tiết lộ Dữ Liệu của Người Dùng Cuối nếu được yêu cầu theo pháp luật hiện hành.

  7. Hoàn Thiện Dịch Vụ Của Chúng Tôi:

   Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu của Người Dùng Cuối cho mục đích phân tích, nhằm hoàn thiện Trang Web của chúng tôi, cải thiện trải nghiệm người dùng, và nâng cấp chức năng và chất lượng của Trang Web.

   Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu của Người Dùng Cuối với các bên thứ ba, như là, dưới đây:

  8. Việc Đặt Chỗ của Người Dùng:

   Nhằm hoàn tất việc đặt chỗ của bạn, chúng tôi cần chuyển các thông tin Người Dùng Cuối liên quan tới việc đặt mua/giữ chỗ tới hãng xe buýt/khách sạn bạn đã đặt chỗ.

  9. Văn Phòng - Trang Web Địa Phương của Easybook:

   Nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình đặt mua/giữ chỗ và trong suốt thời gian lưu trú, thông tin của bạn có thể được chia sẻ với một nhóm công ty bất kỳ thuộc Easybook. Thông tin của bạn đồng thời có thể được chia sẻ với các thành viên/nhà cung cấp dịch vụ khác trên Trang Web/thuộc nhóm các công ty cho mục đích phân tích để cung cấp cho bạn các ưu đãi liên quan đến du lịch mà bạn có thể quan tâm cũng như để cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh.

  10. Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Bên Thứ Ba:

   Chúng tôi có thể dùng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý Dữ Liệu của Người Dùng Cuối trên danh nghĩa của chúng tôi cho mục đích cụ thể đã nêu ở trên. Nói rõ thêm về vấn đề này, chúng tôi có thể sử dụn các nhà cung cấp dịch vụ nhằm gửi thông tin đặt/giữ chỗ trên danh nghĩa của chúng tôi tới các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú/xe khách mầ bạn đã đặt thông qua Trang Web, hoặc chúng tôi có thể hướng dẫn các bên thứ ba liên hệ với bạn. Khi quy trình đặt/giữ chỗ yêu cầu, chúng tôi sẽ đồng thời làm việc với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán hay bảo đảm thanh toán. Chúng tôi cũng làm việc với mạng lưới quảng cáo thuộc các bên thứ ba để tiếp thị Trang Web của chúng tôi trên những nền tảng khác, hay kết hợp với các bên thứ ba cho mục đích phân tích dữ liệu. Những bên thứ ba tham gia bất kỳ dịch vụ nào vừa nêu sẽ chịu ràng buộc bởi các thỏa thuận về bảo mật thông tin và không được phép sử dụng Dữ Liệu của Người Dùng Cuối cho bất cứ mục đích nào khác với các mục đích cụ thể đã nêu ở trên.

 5. Sử Dụng Dữ Liệu của Người Dùng Cuối trên Thiết Bị Di Động:

  Chúng tôi có thể cung cấp các ứng dụng miễn phí cho nhiều loại thiết bị di động và dùng các phiên bản Trang Web của chúng tôi đã được tối ưu hóa cho thiết bị đi động. Những ứng dụng và trang web dành cho thiết bị di động này xử lý Dữ Liệu của Người Dùng Cuối với cách thức tương tự như Trang Web của chúng tôi và chúng đồng thời cho phép bạn sử dụng tính năng định vị để tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ phù hợp cho Người Dùng Cuối.

 6. Sử Dụng Dữ Liệu Hướng Mục Tiêu (diễn giải bên dưới) để Tái Định Hướng:

  Trang Web có thể dùng (i) điểm ảnh theo dõi (như là, điểm ảnh thông minh hay điểm ảnh được quản lý) ("Điểm ảnh") được đặt trên một số trang nhất định của Trang Web để thu thập thông tin cần thiết từ Trang Web và nhằm thiết lập một cookie trên trình duyệt của Người Dùng Cuối. (ii) dữ liệu truyền tải từ trình duyệt của Người Dùng Cuối tới Trang Web hay (iii) thông tin không-mang tính- xác- định/ không-mang-tính-cá-nhân khác của Người Dùng Cuối (tóm lại, kể từ đây gọi là "Dữ Liệu Hướng Mục Tiêu") phù hợp với Chính Sách Cookie của Trang Web (phiên bản chính sách cookie mới nhất sẽ được đăng trên Trang Web) ("Chính Sách Cookie").

 7. Bảo Vệ An Toàn Dữ Liệu của Người Dùng Cuối:
  1. Tuân thủ pháp luật hiện hành, chúng tôi theo dõi sát sao các bước thủ tục nhằm tránh sự truy cập không được phép và việc sử dụng không đúng mục đích Dữ Liệu của Người Dùng Cuối.
  2. Chúng tôi sử dụng hệ thống kinh doanh và các thủ tục hợp lý nhằm bảo vệ và bảo toàn Dữ Liệu của Người Dùng Cuối đã trao cho chúng tôi. Chúng tôi đồng thời áp dụng các quy trình bảo mật và thiết lập giới hạn kỹ thuật và vật lý đối với việc truy cập và sử dụng Dữ Liệu của Người Dùng Cuối trên Trang Web. Chỉ riêng nhân sự được ủy quyền được phép truy cập Dữ Liệu của Người Dùng Cuối.
  3. Giới Hạn với Trẻ Thành Niên:

   Các dịch vụ cung cấp bởi Trang Web không hướng tới trẻ vị thành niên (thông tin chi tiết cụ thể trình bày trong mục Điều Khoản và Điều Kiện Chung về việc Sử Dụng Trang Web). Việc sử dụng Trang Web chỉ được chấp thuận khi có sự cho phép của cha mẹ hoặc người bảo hộ.

  4. Liên hệ:

   Bạn luôn có quyền xem lại Dữ Liệu của Người Dùng Cuối chúng tôi sao lưu về bạn. Bạn có thể yêu cầu một bản thống kế về Dữ Liệu của Người Dùng Cuối bằng việc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ enquiry@easybook.com. Hãy viết “Yêu Cầu Dữ Liệu của Người Dùng Cuối” trong phần chủ đề của email của bạn và bao gồm một bản sao chứng minh thư của bạn nhằm giúp chúng tôi phòng tránh các cá nhân không được ủy quyền khỏi việc truy cập Dữ Liệu của Người Dùng Cuối.

   Nếu Dữ Liệu của Người Dùng Cùng chúng tôi cung cấp cho bạn không đúng, chúng tôi sẽ cập nhật nó theo yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi loại bỏ Dữ Liệu Người Dùng Cuối của bạn từ cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi qua việc gửi email tới [ enquiry@easybook.com ] với “Yêu cầu loại bỏ Dữ Liệu của Người Dùng Cuối” ở dòng chủ đề. Dù vậy, bởi bạn lựa chọn loại bỏ Dữ Liệu Người Dùng Cuối của bạn, chúng tôi có thể không đáp ứng việc cung cấp truy cập vào Trang Web cho bạn đối với việc đặt mua/giữ chỗ. Chúng tôi có thể cần lưu giữ thông tin nhất định phù hợp với luật hiện hành, cho mục đích quản trị và theo pháp luật, như là thông tin sao lưu hoặc phát hiện các hoạt động phạm pháp. Bạn có thể xóa tài khoản người dùng của bạn tại bất cứ thời điểm nào bằng việc đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Trang Web và chọn xóa bỏ tài khoản của mình.

 8. Bổ Sung / Điều Chỉnh:

  Easybook bảo lưu quyền điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật tại bất cứ thời điểm nào với hoặc không có thông báo mới qua việc đăng tải sửa đổi Chính Sách Bảo Mật trên Trang Web và Người Dùng Cuối có trách nhiệm chủ động nắm bắt sự điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật của Trang Web.

 9. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý:

  TRANG WEB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ LOẠI TỔN THẤT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC TỔN THẤT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, KHÔNG CHỦ ĐÍCH, NGHIÊM TRỌNG, VÀ GÂY HẬU QUẢ VỀ SAU, BẮT NGUỒN TỪ HOẶC CÓ LIÊN HỆ VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT, TRANG WEB, TIỆN ÍCH CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB, TIỆN ÍCH XỬ LÝ GIAO DỊCH, SỰ BẤT KHẢ DỤNG TIỆN ÍCH ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB BAO GỒM TIỆN ÍCH XỬ LÝ GIAO DỊCH, HOẶC NHỮNG HỆ QUẢ TỪ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐÃ MUA HAY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC HAY TIN NHẮN ĐÃ ĐƯỢC NHẬN HAY CÁC GIAO DỊCH ĐÃ NHẬP THÔNG QUA TRANG WEB VƯỢT QUA GIÁ TRỊ CỦA GIAO DỊCH CUỐI CÙNG ĐÃ THỰC HIỆN BỞI NGƯỜI-DÙNG-CUỐI QUA TRANG WEB.

 10. Luật Áp Dụng và Quyền Tài Phán:

  Chính Sách Bảo Mật này được thực thi và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Tòa án tại Việt Nam sẽ có toàn bộ thẩm quyền phán xử bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc có liên quan tới Chính Sách Bảo Mật này.

 11. Khác:
  1. Các bên thừa nhận và chấp thuận rằng định dạng điện tử sẽ được xem là phương tiện truyền thông được chấp thuận đối với mục đích của Chính Sách Bảo Mật này.
  2. Chính Sách Bảo Mật cấu thành hoàn chỉnh và toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên về chủ đề ‘tiêu chuẩn quyền riêng tư của Trang Web’ (lưu và ngoại trừ Chính Sách Bảo Mật) và sẽ thay thế bất kỳ và mọi hiểu biết, cam kết, trình bày hay thỏa thuận khác trước đó, dù bằng văn bản hay bằng miệng, giữa các Bên theo Chính Sách Bảo Mật này.
  3. Nếu bất cứ quy định nào thuộc Chính Sách Bảo Mật này được tòa án hay cơ quan hành chính có đủ thẩm quyền phán xử xác định là bất hợp lệ hay bất hiệu lực, sự bất hợp lệ hay bất hiệu lực này sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các quy định khác thuộc Chính Sách Bảo Mật này.
  4. Trong mọi trường hợp bất kỳ sự chậm trễ, thất bại hay thiếu sót (toàn bộ hoặc một phần) trong việc thực thi, thực hiện hay theo đuổi bất kỳ quyền lợi, năng lực, đặc quyền, yêu cầu hay giải pháp được trao bởi hoặc phát sinh theo Chính Sách Bảo Mật này hay bởi luật pháp, sẽ không được xem như hoặc được hiểu là sự từ bỏ quyền đó hay bất cứ quyền nào khác, để ngăn chặn việc thực thi điều đó, hoặc bất kỳ quyền lợi, năng lực, đặc quyền, yêu cầu hay giải pháp, ở bất cứ trường hợp nào vào bất kỳ lúc nào hay thời gian sau đó.
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.