Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 11:00:00 21:30:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 11:15:00 13:15:00 04h46m Mon RM 34.30
SUASANA HOLIDAY 09:45:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Billion Stars 00:15:00 23:45:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
ETIKA DELTA SDN BHD 09:45:00 23:15:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Trans MVS Express 22:00:00 22:31:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Pancaran Matahari 10:30:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
TRA EXPRESS 11:50:00 11:50:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Cosmic Express 08:15:00 23:45:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
343 KM
Average Travelling Time:
04h46m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
1425
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.