Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 10:45:00 23:59:00 04h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.30
Starmart Express 13:31:00 21:01:00 04h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
TRA EXPRESS 00:30:00 11:15:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Cosmic Express 08:15:00 23:45:00 04h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
Sani Express 12:00:00 23:59:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
SUASANA HOLIDAY 10:15:00 23:59:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Pancaran Matahari 10:30:00 23:59:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Trans MVS Express 21:30:00 21:30:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Supernice Grassland 11:15:00 21:30:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Quick Liner Express 11:15:00 23:59:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Alisan Golden Coach 00:15:00 00:15:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
433 KM
Average Travelling Time:
05h58m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
5114
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.