Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
TRA EXPRESS 00:30:00 11:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Supernice Grassland 11:15:00 22:45:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 10:45:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.30
Starmart Express 10:15:00 21:01:00 04h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Quick Liner Express 11:15:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sani Express 23:00:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
SUASANA HOLIDAY 10:00:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Cosmic Express 09:55:00 23:45:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
Pancaran Matahari 10:30:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
ETIKA DELTA SDN BHD 10:00:00 20:30:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Trans MVS Express 22:00:00 22:00:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Alisan Golden Coach 00:15:00 00:15:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
348 KM
Average Travelling Time:
04h49m
Total Operator Brands:
12
Total Trips:
1419
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.