Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Lumpur, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 10:30:00 21:30:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 10:30:00 13:15:00 04h46m Mon RM 34.30
SUASANA HOLIDAY 09:15:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Express Kesatuan 13:15:00 23:15:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
Billion Stars 00:15:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Trans MVS Express 20:45:00 22:31:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Pancaran Matahari 10:00:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
TRA EXPRESS 11:30:00 11:50:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
ETIKA DELTA SDN BHD 09:45:00 23:15:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Cosmic Express 07:25:00 23:45:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Starmart Express 13:01:00 21:01:00 04h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
351 KM
Average Travelling Time:
04h54m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
4719
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.