Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kuala Lumpur, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
TRA EXPRESS 00:30:00 11:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Billion Stars 00:30:00 23:59:00 04h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.50
Supernice Grassland 01:00:00 21:30:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 10:15:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.30
KPB Ekspres 10:00:00 23:59:00 04h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Cepat & Cekap Express 23:30:00 23:30:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Inter Top Express 07:45:00 20:00:00 05h02m Tue Wed Thu RM 35.00
Starmart Express 09:45:00 21:01:00 04h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Quick Liner Express 11:15:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Prisma Express 17:00:00 18:00:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Sat RM 35.00
Sani Express 22:30:00 23:00:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
SUASANA HOLIDAY 09:40:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
KKKL Sdn Bhd 07:00:00 23:30:00 04h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
Cosmic Express 09:25:00 23:45:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
Express Kesatuan 13:15:00 23:15:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
Mayang Sari Express 15:30:00 15:30:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 39.40
Trans MVS Express 21:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Pancaran Matahari 10:00:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
ETIKA DELTA SDN BHD 10:00:00 20:30:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
351 KM
Average Travelling Time:
04h54m
Total Operator Brands:
19
Total Trips:
6393
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.