Loading...
Kuala Lumpur, Malaysia
Penang, Malaysia
04 June 2020, Thu
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Penang, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
05 June 2020, Fri

Kuala Lumpur, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 00:30:00 23:59:00 04h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 28.80
Sri Maju Group 10:00:00 23:30:00 04h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 33.00
City Holidays Express 10:30:00 23:59:00 05h02m Wed Thu MYR 33.40
Supernice Grassland 00:15:00 23:15:00 04h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.00
Konsortium Malaysia 01:00:00 23:55:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.30
Cepat & Cekap Express 23:30:00 23:30:00 05h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
KPB Ekspres 16:00:00 16:00:00 05h02m Sun Mon Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
351 KM
Average Travelling Time:
04h54m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
2997
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.