Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Permata Utara Sdn Bhd 15:30:00 23:30:00 04h41m Sun Wed Thu Fri Sat RM 28.00
Billion Stars 08:00:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.80
Kejora (TBS) 20:59:00 23:45:00 04h41m Sun Wed Thu Fri Sat RM 30.00
KPB Ekspres 08:30:00 23:59:00 04h41m Sun Tue Thu Fri Sat RM 33.00
YK HEE ENTEPRISE 08:00:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Jasmine Express 10:45:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Supernice Grassland 09:00:00 23:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 00:15:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.30
Cepat & Cekap Express 11:15:00 11:15:00 05h03m Sun Mon Thu Fri Sat RM 34.50
Prisma Express 09:30:00 22:45:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Mayang Sari Express 12:00:00 23:30:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Kejora (Mega Star) 00:15:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Thu Fri Sat RM 35.00
Starmart Express 20:30:00 20:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Quick Liner Express 00:45:00 20:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sani Express 00:30:00 00:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Express Kesatuan 11:00:00 11:00:00 05h03m Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
KKKL Sdn Bhd 01:00:00 23:59:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
Alisan Golden Coach 00:45:00 16:30:00 04h41m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 37.00
SUASANA HOLIDAY 12:45:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
346 KM
Average Travelling Time:
04h51m
Total Operator Brands:
19
Total Trips:
3925
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.